วิธีรักษาโรคสะเก็ดเงินด้วยสมุนไพร ตามคัมภีร์แพทย์แผนไทย

วิธีดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทย

วิธีรักษาโรคสะเก็ดเงินด้วยสมุนไพร ตามคัมภีร์แพทย์แผนไทย

หากเปรียบเทียบสาระที่บันทึกไว้ในคัมภีร์ต่างๆ ที่กล่าวถึงรอยโรคผิวหนัง พบว่ามีบันทึกที่ใกล้เคียงกับ "โรคสะเก็ดเงิน" อยู่ในคัมภีร์วิถีกุฎฐโรค โดยมีใจความว่า "โรคสะเก็ดเงิน" อันเกิดจากเลือดและน้ำเหลือง จะมีลักษณะคล้ายกับบันทึกของ "โรคเรื้อนกวาง" และโรคสะเก็ดเงินอันเกิดจากเลือดและลม จะมีลักษณะคล้ายกับบันทึกของ "โรคเรื้อนมูลนก" ดังนี้

 


ในคัมภีร์วิถีกุฎฐโรคกล่าวถึงโรคสะเก็ดเงินไว้ว่า

 

“...ลักษณะเรื้อนกวาง เมื่อจะบังเกิดนั้น เกิดขึ้นตามข้อมือและข้อเท้า และกำด้นต้นคอกระทำให้เป็นน้ำเหลืองลามออกไป ครั้นต้องยาเข้าก็แห้งเข้า บางทีก็หายขาด บางทีก็ไม่หาย แต่ไม่ตายเป็นแต่ลำบาก...”

“...ลักษณะเรื้อนมูลนกนั้น เมื่อจะบังเกิดนั้นผุดขึ้นมาเป็นแว่น เป็นวงขึ้นตามผิวหนัง เล็กก็มี ใหญ่ก็มี มีสีขาวนุงๆ ขอบนั้นนูน ดูสัณฐานดังกลาก พรรนัย ทำให้คัน ถ้าแก่เข้าลามไปทั้งตัว พยาธิอันนี้หายบ้างมิหายบ้าง...”

 

 

กลไกการเกิดโรคในทางการแพทย์แผนไทย ที่เกิดจากเลือดและน้ำเหลืองที่ผิดปกติ และมีปัจจัยอื่นๆ มากระทบ เช่น อาหารแสลง ความเครียด อากาศ หรือยาบางชนิด จะส่งผลกระทบต่อระบบธาตุในร่างกาย โดยจะกระทบธาตุไฟ หรือความร้อนในร่างกายก่อน ทำให้ธาตุไฟกำเริบ กระทบต่อธาตุน้ำจนทำให้การทำงานผิดปกติไป ส่งผลให้น้ำเหลืองเสีย แสดงอาการเป็นผื่นที่ผิวหนัง ผู้ป่วยจะมีรอยผุดขึ้นเป็นแว่น เป็นวง ตามผิวหนัง เล็กบ้างใหญ่บ้าง มีสีขาว มีขอบนูนเล็กน้อย เมื่อสัมผัสที่ผื่นนั้นก็จะรับรู้ได้ถึงความร้อน กำเริบมากก็จะเห่อบวมแดงมาก นอกจากนี้ การที่ธาตุไฟ เพิ่มขึ้น จะส่งผลกระตุ้นให้ วาตะ หรือธาตุลมกำเริบได้เช่นกัน จึงส่งผลแสดงออกมาเป็นอาการคันที่ผื่นได้

 

 

โรคสะเก็ดเงิน กับ การรักษาตามหลักทางการแพทย์แผนไทย


 

1. ผิวหนังชื้น ลอก แดง

 

เป็นลักษณะที่แสดงถึงภาวะความผิดปกติของน้ำเหลือง ซึ่งต้องจ่ายยาในกลุ่มของน้ำเหลืองเป็นหลัก เช่น ข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้, เปลือกขันทองพยาบาท, เหงือกปลาหมอ เป็นต้น

 

วิธีรักษา สะเก็ดเงิน1

 

2. ผิวหนังแห้ง ขุย ล่อน

 

เป็นลักษณะที่แสดงถึงภาวะความผิดปกติของโลหิต ต้องจ่ายยาในกลุ่มบำรุงเลือด เช่น ฝาง, คำฝอย, คำไทย เป็นต้น

 

วิธีรักษา สะเก็ดเงิน1

 

การรักษาโรคสะเก็ดเงินของปุณรดา ยาไทย


 

ส่วนที่1: ช่วงที่อาการกำเริบ หรือ มีอาการมาสักระยะ

 

จะใช้สมุนไพรชุด P-SET  ในการรักษา เพราะสมุนไพรจะช่วยรักษา และ ซ่อมแซมเซลล์ผิวหนังที่ทำงานผิดปกติ ปรับสมดุลภายในร่างกายใหม่ กระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ที่แข็งแรง และช่วยให้การผลัดเซลล์ผิวเป็นไปตามระยะเวลาที่เหมาะสม ส่งผลให้บริเวณที่เป็นสะเก็ดเงินลดลง ปื้นสีแดงมีขนาดเล็กลง

 

ชุดสมุนไพรรักษาสะเก็ดเงิน

 

ส่วนที่2: หลังจากที่อาการดีขึ้น จนใกล้หายสนิทแล้ว

 

ขั้นต่อมาคือ ป้องกันการเกิดซ้ำ บำรุงระบบน้ำเหลืองให้แข็งแรง เพื่อระบบภูมิคุ้มกันจะได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนนี้จะใช้เป็นยารับประทานสมุนไพรชุด B-BOOST-Health Refreshment ชุดฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกัน และ ป้องกันอาการผิดปกติที่เกิดจากระบบน้ำเหลือง สำหรับผู้ที่เป็น "โรคสะเก็ดเงิน, เริม, งูสวัด"

 

สมุนไพร ระบบภูมิคุ้มกินแข็งแรง

 

ข้อควรทราบ เมื่อทำการรักษา


วิธีรักษาโรคสะเก็ดเงิน หากก่อนหน้านี้เคยผ่านการใช้สารสเตียรอยด์มา เมื่อหยุดใช้ผื่นแดง และอาการคันจะเพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นผลข้างเคียงจากการใช้สารสเตียรอยด์ เนื่องจากสารสเตียรอยด์ทำหน้าที่ในการกดอาการไว้เท่านั้น พอหยุดใช้ อาการจึงกำเริบ  และในช่วงแรกของการทานสมุนไพรตัวยาจะเข้าไปฟอกของเสียในร่างกายและขับของเสียออกมาทางอุจจาระ ปัสสาวะ เหงื่อ และทางผิวหนัง (กรณีที่ 3 ช่องทางแรกออกได้ไม่ดี) อาจต้องใช้เวลาในการขับของเสีย 2-3 สัปดาห์ (ถ้าไม่ใช้สารสเตียรอยด์เพิ่ม)


 

 

เอกสารอ้างอิง

Honestdocs. โรคสะเก็ดเงิน สาเหตุ อาการ วิธีรักษาป้องกัน และการดูแลตนเองเมื่อเป็นโรค [อินเตอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ: Honestdocs; 2561. เข้าถึงได้จาก: https://www.honestdocs.co/psoriasis-causes-symptoms-treatment .

Honestdocs. โรคสะเก็ดเงิน โรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด [อินเตอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ: Honestdocs; 2561. เข้าถึงได้จาก: https://www.honestdocs.co/psoriasis-no-definite-cause .

คลินิกการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพระปกเกล้า. โรคสะเก็ดเงิน. จันทบุรี: โรงพยาบาลพระปกเกล้า; 2557.

ฉัตรชัย สวัสดิไชย. สะเก็ดเงิน โรคอันตรายรักษาได้ด้วยการบูรณาการรักษา. พิมพ์ครั้งที่ 3. จันทบุรี: โรงพยาบาลพระปกเกล้า; 2557.

ชนิษฎา วงษประภารัตน์. โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) [อินเตอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล; 2555. เข้าถึงได้จาก : http://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/admin/article_files/967_1.pdf .

รัศนี อัครพันธุ์. โรคสะเก็ดเงิน [อินเตอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ: โรงพยาบาลกรุงเทพ; 2558. เข้าถึงได้จาก: https://www.bangkokhospital.com/index.php/th/diseases-treatment/psoriasis .

สถาบันโรคผิวหนัง. Clinical Practice Guildline for Psoraisis [อินเตอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ: สถาบันโรคผิวหนัง; 2552 . เข้าถึงได้จาก : http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/cpgcorner/psoriasis.pdf .

 

 

สามารถปรึกษากับพวกเรา Poonrada Yathai ได้เสมอนะคะ (ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ)
LINE ID: @Poonrada
TEL: 02-1147027


ทีมแพทย์แผนไทยปุณรดา

สุรดา เลิศเกศราธรรม

ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร

"สมุนไพร คือ ของขวัญจากธรรมชาติ เราจึงตั้งใจมอบสมุนไพรที่ดีที่สุด ให้ถึงมือคุณ"

พท.ป.จิราณี กิจศิริพิพัฒน์

แพทย์แผนไทยประยุกต์

"พื้นฐานของสุขภาพดีคือการใส่ใจดูแลธาตุทั้ง 4 ของร่างกาย ให้สมดุลกันเสมอ"

พท.ปฐมาพรรณ บุญประเสริฐ

แพทย์แผนไทย

" การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ด้วยวิถีธรรมชาติ เป็นเกราะป้องกันโรค ทางกายและใจ "


ปุณรดา ยาไทย
แพทย์แผนไทยที่อยู่ใกล้คุณที่สุด

ท่านจะได้รับทราบโปรโมชั่นพิเศษก่อนใครทาง LINE@ พร้อมบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์แบบส่วนตัวฟรี ทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.

ข้อความถึงร้าน


× คุณได้เพิ่มสนค้าลงตะกร้า ดูสินค้าในตะกร้า