เกี่ยวกับปุณรดา


 

ปุณรดายาไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2011 เริ่มต้นจากการดำเนินธุรกิจเวชสำอางสมุนไพรปลอดสารเคมี

 

เรามีความมุ่งมั่นในการสร้างผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เราจึงใส่ใจในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ทุกตัว จนทำให้ผลิตภัณฑ์ของปุณรดา เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ด้วยปณิธานที่จะปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของธุรกิจยาสมุนไพรไทย ให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างจนถึงระดับสากล

 

POONRADA จึงไม่หยุดคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ ผสานกับรูปแบบการให้บริการปรึกษาโรคด้วยใจ ไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้งลูกค้าสามารถ Walk-In เข้ามาตรวจสุขภาพโดยตรงกับแพทย์ได้ที่หน้าร้านของ ปุณรดายาไทย อีกด้วย ปุณรดายาไทย ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ พิเชษฐ์ เลิศธรรมศักดิ์ ทายาทรุ่นที่ 3 ของหมอนภา ผู้เป็นต้นแบบตำรับยาสมุนไพรโบราณตั้งแต่ สมัย ร.๕ อาจารย์ได้สอนการแพทย์ให้กับทีมงานของเรา อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ควบคุมคุณภาพสมุนไพร และ เป็นผู้ถ่ายทอดตำรับสมุนไพรโบราณที่มีคุณภาพให้แก่ปุณรดา ยาไทย มาจนถึงปัจจุบัน


× คุณได้เพิ่มสนค้าลงตะกร้า ดูสินค้าในตะกร้า