วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม

วิสัยทัศน์


เพราะเราเชื่อว่า “ ทุกคนคู่ควรกับการมีสุขภาพที่ดี และ สุขภาพที่ดีเกิดจาก การรักษาสมดุลของธาตุทั้ง 4 ในร่างกาย "

 

 

พันธกิจ


- เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา สมุนไพรให้มีมาตราฐานระดับสากล 
- ส่งเสริมภูมิปัญญาของแพทย์แผนไทย และ แพทย์ทางเลือก โดยนำมาประยุกต์ใช้อย่างมีเอกลักษณ์ เพื่อให้ทุกคนได้รับสุขภาพที่ดี 
- สร้างโอกาสความก้าวหน้าให้กับผู้ร่วมทาง ตลอดจนส่งเสริมชุมชนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ ให้เกิดประโยชน์ และความสุขที่ยั่งยืน

 

 

ค่านิยม


- น่าเชื่อถือ
- ปลอดภัย
- ใส่ใจ


× คุณได้เพิ่มสนค้าลงตะกร้า ดูสินค้าในตะกร้า